Transponuj +1   Transponuj -1

    O V Č Á K    -  SPIRITUÁL KVINTET     **0342
    C     G   C           G    C 
1.   NA OVČÁKA KAPRÁL MÁVÁ, DEJ SE K NÁM A NEMINE TĚ SLÁVA,
    OVČÁK VÁHÁ, NEMÁ STÁNÍ, ROZHLÍŽÍ SE NAPOSLEDY STRÁNÍ,
    C            G    C    G 
    NECHAL OVCE V LOUCE STÁT, NESMĚLE, NESMĚLE,
        C    G      C F C 
    NA POCHOD ZAČAL VOJSKU BUBNOVAT.
2.  NA POCHOD SE VOJSKO DÁVÁ, KAPRÁL VOLÁ: KRÁLI BUDIŽ SLÁVA.
    VPŘEDU TAMBOR S BUBNEM VÍŘÍ, DO BITEVNÍ VŘAVY ROVNOU MÍŘÍ,
    TRUBKA VOJENSKÁ A S NÍ KANÓN ZNÍ, KANÓN ZNÍ,
    VYHRÁVÁ MARŠ NA CESTU POSLEDNÍ.
3.  NA ŠAVLÍCH SE SLUNCE BLEJSKÁ, PO OVCÍCH SE OVČÁKOVI STEJSKÁ,
    PO ZAHRÁDCE S PLANOU RŮŽÍ, NENÍ BUBEN, MÁ JEN JEDNU KŮŽI,
    NA VOJÁKA PROČ SI HRÁL, BUBEN SEM, BUBEN TAM,
    K ČERTU S NÍM, MŮŽE TÁHNOUT I PAN KRÁL.
4.  V DÁLCE ZA NÍM BITVA HŘÍMÁ, BUBEN PRYČ A PALIČKY JEN TŘÍMÁ,
    CESTOU STOKRÁT ZNÁMOU BĚŽÍ, NEVADÍ, ŽE POPADÁ DECH STĚŽÍ,
    SLÁVA UŽ HO NELÁKÁ, OVEČKÁM, OVEČKÁM,
    BUDE DÁL V KLIDU DĚLAT OVČÁKA, ČTVERÁKA.