Transponuj +1   Transponuj -1

    K E Ď  M I  P R I Š L A  K A R T A  N A R U K O V A T   **0336

    AMI         E7   AMI DMI        G   C 
1.   KEĎ MI PRIŠLA KARTA NARUKOVAT, DAL SOM SI MUZIKU VYŠIKOVAT.
    DMI       G     E  E7 AMI     E7   AMI 
    PÁNI MUZIKANTI ZAHRAJTE MI ČARDÁŠ, PRVÉHO OKTOBRA RUKOVAT MÁM.

2.   PÁNI MUZIKANTI ČARDÁŠ HRÁLI, A MŇA DOLŮ LÍČKOM SLZY LJALY,
    PRIŠLA MI NA MYSL TA MOJA MAMIČKA, ČO MA VYCHOVALA OD MALIČKA.

3.   JAJ BOŽE, MOJ BOŽE, ŠIROKÝ SVĚT, ZA MNU NEZAPLÁČE ŽIADEN ČLOVEK,
    ZA MNU NEZAPLÁČE OTEC ANI MATKA, ZA MNU BUDU PLAKAT TRI DĚVČÁTKA.

4.   PRVÁ BUDE PLAKAT,MAL SOM JU RÁD, DRUHÁ BUDE PLAKAT,BOL SOM JEJ BRAT
    A TA TRETIA PLÁČE, LEBO ŽE AJ MUSÍ, LEBO TA ODO MŇA PRSTEN NOSÍ.

5.   KEĎ ŽE SA JANOŠKO DO VOJNY BRAL, PRIŠIEL POD OKÉNKO, SMUTNĚ VOLAL,
    PODAJ ŽE MI MILÁ, PODAJ TROCHU VODY, LEBO VE MNĚ MOJE SRDCE SHORÍ.

6.   A JÁ BYCH TI DALA TROCHU VODY, ALE JÁ SA BOJÍM TVOJICH KONÍ,
    NEBOJ SA MÁ MILÁ, NEBOJ KOŇA MÉHO, ŠAK LEŽÍ ŠAVLENKA PODLA NĚHO.