Transponuj +1   Transponuj -1

    Č E R N E J  D E N       - HOP TROP    **0325
    HMI           A    HMI       A 
1.   TEN DEN BYL BEZNADĚJNĚ ČERNEJ, JAK DAREBÁKŮ SVĚDOMÍ,
    G            F#   G        F# 
    JAK SMUTKU NÁVAL NEPŘEBERNEJ, KTEREJ SE NÁHLE PROLOMÍ.

    POMALU STOUPALI JSME STRÁNÍ, AŽ K JEDNÝ Z NEVELIKEJCH SKAL,
    NA KTERÝ NECHAL SNY A PŘÁNÍ, JEDEN Z TĚCH KLUKŮ, CO JSEM ZNAL.
    D            A    D          F# 
REF.:  STAČILO MÁLO CHYBNEJCH KROKŮ, V TOM ZNENADÁNÍ VOLNEJ PÁD,
    HMI         A   G    F#     HMI 
    JE TO UŽ PĚKNÁ ŘÁDKA ROKŮ, V NOCI SI LESEM CESTU ZMÁT.
      D              A 
    PAK LEŽEL S KOSTROU ZLÁMANOU A STRAŠNĚ MOC CHTĚL ŽÍT,
        HMI        F# 
    VŠAK USÍNÁ A PŘESTANOU MYŠLENKY HLAVOU JÍT.
       D                 A 
    Z NÁS KAŽDEJ POTOM NAD NÍM STÁL, CHLAD RÁNA NA NÁS DEJCH,
     HMI              F# 
    VÍTR SI S LISTÍM POHRÁVAL VE VĚTVÍCH BŘEZOVEJCH.

3.   TEĎ VŠICHNI KDO TU SE MNOU STOJÍ, JSME MLČKY AHOJ PŘIŠLI ŘÍCT,
    NA MÍSTA, CO NÁS DÁVNO POJÍ, ŽE TENKRÁT BYLO NÁS TU VÍC.