Transponuj +1   Transponuj -1 B64

    R Á N O  B Y L O  S T E J N Ý          **0324

    G            HMI    D 
1.   STÁL NA ZASTÁVCE S VYPŮJČENOU KYTAROU,
    AMI           D     G 
    V DRUHÝ RUCE HOLKU, TO ZAVAZADLO SVÝ,
    EMI           D 
    A TÝ HOLCE V SÁČKU, ŘEK DOBRÝTRO MILÁČKU,
    C      G    E7         AMI7 D     G 
    PODÍVEJ SE DO DÁLI, UVIDÍŠ DVĚ SMUTNÝ KOLEJE, NA SILNICI.

2.   RÁNO BYLO STEJNÝ, STEJNÝ PIVO, STEJNÝ BLUES,
    OSPALÝ A NUDNÝ, BYLI PO FLÁMU,
    KOUŘILI PARTYZÁNKU, DÝM FOUKALI DO VÁNKU,
    DÍVALI SE DO DÁLI, VIDĚLI DVĚ SMUTNÝ KOLEJE, NA SILNICI.

    D        C    G  D        C   G 
REF.:  RÁNO BYLO STEJNÝ NESVÁTEČNÍ, NA TVÁŘI POČASÍ PROMĚNLIVÝ,
    D        C    G   E7           AMI7 D  G 
    RÁDIO HLÁSILO NA BLATECH SVÍTÁ, KAŽDEJ BYL TAK TROCHU SÁM, HM ...

3.   HOLKA ZVEDEJ KOTVY, NIKDO NÁS UŽ NEBERE,
    POJEDEME PO SVEJCH DO PODNÁJMU ŽÍT,
    KOUPÍME NA SPLÁTKY, JÍZDENKU TAM A ZPÁTKY,
    AŽ OMRZÍ NÁS DÁLKY, BUDEM JAK DVĚ SMUTNÝ KOLEJE, NA SILNICI.