Transponuj +1   Transponuj -1 B80

    T I S Í C  D N Ů  M E Z I  N Á M I      **0311

    AMI   DMI     AMI9 AMI7 EMI7    AMI  E7 AMI 
1.   OCELOVĚ MODROU MASKU MÁŠ, PÁTÝ TÝDEN SE TI BRÁNÍM,
    DEN ZA DNEM SI NA NIT NAVLÉKÁŠ KORÁLKY S VŮNÍ NAŠICH DLANÍ.

    AMI7   EMIG EMI HMI BMI AMI     EMI       AMI9 AMI 
REF.:  SVĚTLO A TMA, TAK TO JSEM JÁ, ZHASNI A DĚLEJ CO SE DĚLAT MŮŽE,

    SVĚTLO A TMA,TAK TO JSEM JÁ/JESTLI CHCEŠ NEZŮSTANE NA MNĚ ANI KŮŽE/3X
FMAJ7 AMI E AMI 

2.   TELEFONNÍ SEZNAM NOVÝCH TVÁŘÍ, TO JE TVŮJ POLŠTÁŘ POD MOU HLAVOU,
    ZATRŽENÁ JMÉNA V KALENDÁŘI, PÁTÝ TÝDEN VE VZDUCHU PLAVOU.  REF.:

      DMI   EMI AMI    DMI   G   AMI 
ON:   TISÍC DNŮ MEZI NÁMI JAKO NEKONEČNO NEVYPADÁ,
       DMI      G     AMI     DMI   EMI    AMI 
    NAŠEL JSEM TĚ KDYSI VE STOHU SLÁMY, JEŠTĚ DNES MI ZA KOŠILI PADÁ.

    TISÍCKRÁT VLASY ROZCUCHANÝ, VLASY ROZCUCHANÝ JAKO KŘOVÍ MÁŠ,
    SLADKÁ JAK HRUŠKY PLANÝ, V HLAVĚ MÁM Z TEBE GALIMATYÁŠ.

    TISÍCKRÁT PŘEŠÍVANÝ KNOFLÍČEK U KRKU MÁŠ,
    A TVŮJ SMÍCH ZVONÍ STEJNĚ JAKO HRANY/V HLAVĚ MÁM Z TEBE GALIMATYÁŠ/

3.=1.  OCELOVĚ MODROU ... REF: SVĚTLO A TMA ... 

    TISÍC DNŮ MEZI NÁMI JAKO NEKONEČNO NEVYPADÁ,
    NAŠEL JSEM TĚ KDYSI VE STOHU SLÁMY, JEŠTĚ DNES MI ZA KOŠILI PADÁ.

+)   TISÍC DNŮ MEZI NÁMI JAKO NEKONEČNO NEVYPADÁ,
    TISÍC DNŮ MEZI NÁMI, /:V HLAVĚ MÁM Z TEBE GALIMATYÁŠ:/
-)   ----->  TISÍCKRÁT PŘEŠÍVANÝ KNOFLÍČEK U KRKU MÁŠ,
         A TVŮJ SMÍCH ZVONÍ STEJNĚ JAKO HRANY,V HLAVĚ MÁM Z TEBE ....