Transponuj +1   Transponuj -1

    S V Í T Á N Í                   **0307
  C       C DMI EMI       F C   AMI  
    NESMÍŠ UŽ SPÁT,    MOŽNÁ UŽ SVÍTÁ Z MRAKŮ,
       C    DMI F     C     EMI  F  
    RÁNO TMOU DEN VCHÁZÍ, KAŽDOU TMOU SNY K CÍLI JDOU,
        C    DMI F    C  
    KAŽDOU TMOU DEN VCHÁZÍ SVÍTÁNÍ.
        F    C      F       C  
1.   JAK SPÁČ, KTERÝ SCHOVÁVÁ SI HLAVU POD POLŠTÁŘ ZA TMY,
    DMI     AMI      F      C  
    NA OČÍCH MÁŠ BRÝLE SE SNY, MLUVÍŠ ZE SPANÍ.
        EMI       AMI    F     DMI  
    SNAD TI VE SNECH VŠECHNO ZKRÁSNÍ A NIC TI NEBRÁNÍ
       C   F     C      C   F  C  
    ALE JENOM V LIDSKÝCH HLAVÁCH NARODÍ SE SVÍTÁNÍ.
    C     EMI      F    C  
REF.:  NESMÍŠ SE BÁT, TVÁŘE MÍT DÁL JEN DÁL
    C       F C   G   C   C F  C   F  C  
    V OČÍCH TI SVÍTÁ ŠLAPEJ BOUŘÍ DÁL, BOUŘÍ DÁL, BOUŘÍ DÁL.
      F       C       F     C   
2.   DEJ KE DNU NÁŘKY, TRABLE VŠEDNÍ, VÝŠ HLAVU VZHŮRU ZVEDNI,
    DMI       AMI      F      C  
    PŘED BLESKEM JI MÍRNĚ SEHNI, BOUŘÍ ŠLAPEJ DÁL.
    EMI       AMI    F     DMI  
    V DEŠTI VŠECHNO ZKRÁSNÍ, VZTEK I ZKLAMÁNÍ,
       C   F     C      C   F  C  
    ALE JENOM V LIDSKÝCH HLAVÁCH NARODÍ SE SVÍTÁNÍ.     REF.:
    F       C       F     C   
3.   KRÁST ROKŮM Z KAPES SVÁTKY, VZÍT SLUNCI STÍN,
    DMI    AMI     F       C  
    LÉTAT ŘÍŠÍ ZA ZRCÁTKY, NAJÍT SPRÁVNÝ RÝM.
    EMI     AMI   F        DMI  
    VZÍT VŠECHNO STARÉ A POD SKLO VITRÍN DÁT,
       C   F   C     C   F   C  
    VŽDYŤ STAČÍ VÍČKA ZVEDNOUT A PUSTIT SVĚTLO DÁL.
        EMI      F    C         F C   G   C 
REF.:  TVÉ SVÍTÁNÍ,TVÁŘE MÍT DÁL JEN DÁL,V OČÍCH TI SVÍTÁ,ŠLAPEJ BOUŘÍ DÁL
     C F C  F   C    C  F  C    F  C 
    BOUŘÍ DÁL, BOUŘÍ DÁL.  DÁL, DÁL, DÁL ZA SVÍTÁNÍM