Transponuj +1   Transponuj -1

    J E  S O B O T A  V  K A P S E  M Á M  P R A C H Y   **0304

    C     G     C     F       C 
1.   JE SOBOTA V KAPSE MÁM PRACHY, DO MĚSTA POJEDU PÍT,
    F        G    C          G   C 
    TY PRACHY UŽ TŘESOU SE STRACHY, ŽE ZÍTRA JE NEBUDU MÍT. REF: JOUDLERY

2.   DO BÁRU KE STOLU SEDNU, TROCHU SI POPOVÍDÁM,
    OD TOHO STOLU SE NEHNU, WHISKY SI NALEJT ZAS DÁM  REF:

3.   MOŽNÁ, ŽE NA HOLKU JEDNU, MRKNU JÁ O TROCHU VÍC,
    TĚŽCE SE OD STOLU ZVEDNU, Z TĚCH PRACHŮ MI NEZBYDE NIC.