Transponuj +1   Transponuj -1

    D Ů M  S M U T N Ý  V Í L Y               **0303
 AMI  E7  AMI E7   AMI      G7 C  E7  AMI   G7   C E7 
1.   LEŽÍM SÁM V TĚCH OHRADÁCH A KONČÍ DEN  LEŽÍM SÁM JEN S RÁNOU ZLOU,
       AMI  E7  AMI         E7 F 
    LEŽÍM DÁL V HOREČNEJCH SNÁCH, MÁM DIVNEJ SEN,
        AMI     DMI     AMI 
    ZDÁLKY SMUTNOU PÍSEŇ SLYŠÍM NAJEDNOU.

    AMI  C    A    AMI  C     D 
REF.:  JDOU, JDOU MLHY BÍLÝ,  JDOU, JDOU NOCÍ ZLOU,
    AMI  C     G   AMI       F7     E7 
    ZNÁM DŮM SMUTNÝ VÍLY,  BLOUDÍM K NĚMU CESTOU MLHAVOU.
    VÍM, VÍM, ŽE SE BLÍŽÍ,DŮM SMUTNEJ JAKO KŘÍŽ,ZNÁM DŮM ČERNEJCH MŘÍŽÍ
       AMI      C     AMI 
    MOJE SMUTNÁ VÍLO, TY UŽ DÁVNO SPÍŠ.

2.   RÁNA ZLÁ, KREV UBEJVÁ A ŽÍZEŇ MÁM, NENÍ CESTA K OHRADÁM
    UŽ TO VÍM, NIC NEZBEJVÁ, SÁM UMÍRÁM,
    SMUTNÁ VÍLO UŽ TĚ NIKDY NEZLÍBÁM.