Transponuj +1   Transponuj -1

    V  P O N U R É M  K O U T Ě  A M B I T Ů       **0300
    AMI        G     AMI    G 
1.   V PONURÉM KOUTĚ AMBITŮ, KDE VODA ZDIVO SMÁČÍ,
    AMI         G    F   E    AMI 
    SVATOZÁŘ JEJÍ BEZ TŘPYTU A STŘEVÍČEK JI TLAČÍ.
    F           C  DMI         E 
REF.:  [:PRACH POMALOVAL CIZINKU, JAKO BY NESTÁL ZA ZMÍNKU,
    AMI  G     AMI 
    OSUD, KTERÝ JE K PLÁČI:]

2.   UŽ OHNUL SE PRUT NA KEŘI, JAK LUK KDYŽ ŠÍPY STŘÍLÍ,
    STANULY DÍVKY U DVEŘÍ, ABY SE POMODLILY.

REF.:  TOLIK JE ZRNEK V RŮŽENCI,NEŽ SVĚŘÍ ÚSTA MILENCI TRVÁ TO VŽDYCKY CHVÍLI

3.   DÉŠŤ TLUČE JARU DO NOTY NA STRMÝCH VÍŽKÁCH Z PLECHU,
    JEN DOPŘEJ VLÍDNÉ SAMOTY, TĚM KDOŽ NEMAJÍ STŘECHU.
REF.:  VEZMI JE K SOBĚ DO NEBES, A LÁSKYPLNÝM OKEM STŘEZ,
    KDYŽ LÍBAJÍ SE V SPĚCHU         4. = 1.