Transponuj +1   Transponuj -1

    K R Y S A Ř                 **0294

    EMI           AMI D          EMI 
1.   BYLO TO V DOBÁCH OSVÍCENÝCH, PŘED BRÁNOU KRYSAŘ STÁL.
    MĚSTEM ŠLO JAKO POHLAZENÍ, KDYŽ NA PÍŠŤALKU HRÁL.
    G          EMI  C        H7 
    VIDĚL, JAK BRÁNY OTVÍRAJÍ A KAŽDÝ ŠEL MU VSTŘÍC,
    EMI       AMI    D         EMI 
    ŽE LIDÉ JEHO PÍSNĚ ZNAJÍ, KAŽDÝ CHTĚL SLYŠET VÍC.

2.   BYLO TO V DOBÁCH OSVÍCENÝCH,DÁL MLADÝ KRYSAŘ HRÁL,
    NAKONEC SE SVÝM DOPROVODEM PŘIŠEL I SÁM PAN KRÁL.
    "DARUJ MI FLÉTNU, CHLAPČE MILÝ, JÁ VŠECHNO ZLATO DÁM",
    TEN NÁPĚV TOLIK ROZTOMILÝ DÁVNO UŽ V SRDCI MÁM.

3.   POVÍDÁ KRYSAŘ:"PANE KRÁLI,AŤ PÍŠŤALKA JE TVOU,
    AŤ NIKDY V KÁMEN NEPROMĚNÍ PÍSNIČKU NEVINNOU.
    POSPĚŠ S TOU PÍSNÍ MEZI LIDI, NA KAŽDOU ZE VŠECH CEST,
    AŤ SLEPÝ RÁZEM KRÁSU VIDÍ, OTVÍREJ BRÁNY MĚST.

4.   OTVÍREJ SRDCE ZATVRZELÁ, CHUDÁKŮM LÁMEJ HŮL,
    AŤ S TEBOU ZPÍVÁ ZEMĚ CELÁ, DEJ KRÁLOVSTVÍ VŠEM PŮL.
    KREJČÍKŮM PLÁTNO, RYBÁŘŮM SÍŤ A VČELKÁM KVĚTŮ PYL,
    JÁ MOHU CESTOU SVOU ZASE JÍT, TY ZPÍVEJ ZE VŠECH SIL.

5.   BYLO TO V DOBÁCH OSVÍCENÝCH,PŘED BRANOU KRYSAŘ STÁL,
    MĚSTEM ŠLO JAKO POHLAZENÍ, KDYŽ NA PÍŠŤALKU HRÁL.
    KDE JSOU TY ČASY OSVÍCENÉ, ZATÍM CO SVĚT ŠEL DÁL,
    KDE JSOU TY PÍSNĚ ZANÍCENÉ, KAM ZMIZEL TEN, CO HRÁL.