Transponuj +1   Transponuj -1

    T A M,  K D E  J S I  L Á S K O U  M Ě L  Ž Í T  **0293

  E        A     E             H7       E 
1. MĚL JSI VÍC, MĚL PSÁT K NÁM DOMŮ, PÁR TVÝCH ŘÁDKŮ VÍTR SBÍRÁ NĚKDE V TMÁCH
  MĚL JSI VÍC,MĚL ZNÁT STÍN STROMŮ,Z BŘIDLIC PLÁTKŮ TICHÝ SLUNNÝ RODNÝ PRÁH

    E     H7     E E7 A      H7     E 
REF.:  JEDNOU TĚ STÁŘÍ ZAS VRÁTÍ, TAM, KDE JSI LÁSKOU MĚL ŽÍT,
    E     E7    A      E    H    E 
    JEDNOU TVÉ CESTY SE ZKRÁTÍ,VŠAK SÁM, KAM SÁM PAK JÍT.

2.  CHTĚL JSI CHTĚL,JÍT DÁL,SVOU TRATÍ,KDE SE POTKÁ S CIZÍM CIZÍ,NIKDO VÍC
   KDO SI KOUZLO PŘÁL,TEN PLATÍ,MÍSTO SLUNCI ZRÁDNÝM BOUŘÍM ŠEL JSI VSTŘÍC
                 REF: