Transponuj +1   Transponuj -1

    R O Ž M B E R S K Ý  R Y B N Í K      **0282
    C     G      F     C 
1.   ROŽMBERSKÝ RYBNÍK JE VĚTŠÍ NEŽLI SVĚT,
      C       G     C 
    ZE SILNÝCH STROMŮ PEVNOU MÁ HRÁZ.
     C       C7        F     G 
    [:NEZAPOMEŇ, KDE JSI SE MNOU CHODIL NAPOSLED
    C        G     C 
    TOU CESTIČKOU, TAM KOLEM NÁS:]

2.   JEDNOU CELEJ SMUTNEJ JSI NA NÁDRAŽÍ STÁL,PODLE PŘEDPISÚ OSTŘÍHÁN.
    [:KÉŽ ABY TĚ ČETAŘ ASPOŇ KE KUCHYNI DAL, ABYS NEBYL CVIČIŠTĚM HNÁN:]

3.   VLAK MI ZMIZEL Z OČÍ TAM SMĚREM NA TÁBOR, PLOCHÉ NOHY PRÝ NEVADÍ,
    [:AŽ JÁ BUDU NEDOČKAVÁ ČEKAT U ZÁVOR, KDO MI, BOŽE MŮJ, PORADÍ:]

4.   ZA TOU ZDÍ VYSOKOU JEN POPLACH ODTROUBÍ, ŽE PRÝ NENÍ NA LÁSKU ČAS.
    [:JÁ ABYCH ŠLA SAMOTINKÁ, SAMA NA HOUBY, CO SI POČÍT MÁM, PROSÍM VÁS:]

5.   SOUSEDOVIC PEPÍK, TEN MÝ TRÁPENÍ ZNÁ, ŽE UŽ CHODÍM VÍC NEŽ JAK STÍN.
    [:ZÁVIDÍM MU, ZÁVIDÍM, ŽE MODROU KNÍŽKU MÁ,ON JE PEPÍK STAROSTY SYN:]

6.  ROŽMBERSKÝ RYBNÍK JE VĚTŠÍ NEŽLI SVĚT,ZE SILNÝCH STROMŮ PEVNOU MÁ HRÁZ
   [:DNES MĚ, PEPO, VYPROVÁZÍŠ DOMŮ NAPOSLED,ON UŽ ZEJTRA VRÁTÍ SE ZAS:]