Transponuj +1   Transponuj -1 C57

        P Á N  H O R   FDUR          **0270
    G     EMI      D      EMI 
1.   PANE HOR, NAD ROKLÍ PÁR SUPŮ KROUŽÍ,PANE HOR,
    C            H            EMI 
    NEPOSTAVÍŠ POMNÍK MUŽŮM,KDYŽ SE JEJICH TĚLA NENAJDOU.
    PANE HOR, V ÚDOLÍ UŽ TRÁVA KLÍČÍ, PANE HOR,
    DOBŘE VÍŠ, CO MUŽI KŘIČÍ,NEŽ SE DO TVÝCH KOMNAT PROPADNOU.
    D          AMI 
REF.:  NA KŘÍŽI U PROPASTI KYTICE PROTĚŽÍ,
    D          C    D     EMI 
    LÁSKA JAK ŘEHOLNICE DOUFÁ A NEVĚŘÍ NÁVRATŮM.

2.   PANE HOR, JE TOUHA VÍC NEŽ KÁMEN,PANE HOR,
    ZNÁT PALÁC, LED A PLAMEN, ZA ZÁCLONOU LAVIN STAŽENOU.
    PANE HOR, TISÍCKRÁT PROKLÍNANÝ, PANE HOR,
    JDEME BLÍŽ A NESEM DARY, PŘIJMI NÁS I SKOBU STRŽENOU.   REF.:

1.   PANE HOR,........NENAJDOU