Transponuj +1   Transponuj -1 C11

*1   Č Í M  D Á L  V Í C  - Roháči  C57    **0257
    A                        A-A 
1.   KDYŽ BOUŘE STROMY VYVRACÍ A VÍTR STŘECHY ODNÁŠÍ
         D            A 
    KDYŽ SE VALÍ PRUDKÁ VODA Z HOR A NECHÁ ZKÁZU ZA SEBOU.
          E         E7     A 
REF.:  PAK CHCEME ŘÍCT, ŽE SE LIDÉ MAJÍ RÁDI MÍT,
        D       A  E    A 
    ČÍM DÁL VÍC, ČÍM DÁL VÍC, ČÍM DÁL VÍC.

2.   KDYŽ ZEM SE HRŮZOU POTÁCÍ A MOŘE LODĚ NEVRACÍ,
    KDYŽ Z NEBE PRŠÍ KAMENÍ A HORKÁ LÁVA PRAMENÍ,   REF.:PAK CHCEME..

3.   KDYŽ JE SUCHO A BLESK UHODÍ A JEN BODLÁČÍ SE URODÍ,
    KDYŽ JAKO VÁLKA PŘIJDE MOR A STOVKY KŘÍŽŮ PŘIBUDOU REF.: PAK CHCEME

4.   KDYŽ ČLOVĚK MĚSÍC POKOŘÍ, NA MOŘSKÉ DNO SE PONOŘÍ,
    KDYŽ JSOU ŘEKY SPOUTANÝ A VŠECHNY ZBRANĚ REZAVÝ,

REF.:  PAK MŮŽEM ŘÍCT, ŽE SE LIDÉ MAJÍ RÁDI VÍC,
    ČÍM DÁL VÍC, ČÍM DÁL VÍC, ČÍM DÁL VÍC.