Transponuj +1   Transponuj -1

        Q U O  V A D I S             **0256
+F   A               G     A  A  HMI C#MI HMI 
1.   KDO PRVNÍ POZNAL VÍRU LIDSKOU KRVÍ ZBROCENOU, HM, HM, HM, HM
    KDO PRVNÍ V SOBĚ NAŠEL SÍLU DÁVNO ZTRACENOU.
    A               D   HMI C#MI D E 
+_   MÁ OBDIV MŮJ, KDO UVĚŘIL, ŽE VŠECHNO POMINE
    A   G   A 
REF:  [:QUO VADIS, DOMINE:]

2.   ČAS KRUTÝ PLAMEN UHASIL,PRÝ KŘESŤANŮ TO ČIN.
    UTÍKEJTE BRATŘI,DŘÍV NEŽ ROZPLYNE SE DÝM.
    UTÍKEJTE BRATŘI,JINAK SMRT VÁS NEMINE. REF:

3.   ZÁVIDÍM TĚM, CO DOKÁŽOU SVŮJ ŽIVOT LEHCE BRÁT.
    ZÁVIDÍM TĚM, CO UMĚJ S PÍSNÍ NA RTECH UMÍRAT.
    A VÁŽÍM SI TĚCH, CO DOKÁZALI BRÁNIT NEVINNÉ  REF: