Transponuj +1   Transponuj -1

        M O D R Á  K N Í Ž K A         **0247
    C         EMI     DMI G 
1.   CELÝ SVĚT JE NÁHLE BEZNADĚJNĚ ŠEDÝ,
          DMI  DBMI   F G 
    BLOUDÍM ULICEMI ZOUFALÝ A BLEDÝ,
        C      C7     AMI   F 
    VŠUDE VIDÍM MLÁDEŽ ODVEDENOU, VESELOU A BODROU,
    DMI     F      DMI G 
    A JENOM MNĚ DALI KNÍŽKU MODROU.

2. I TEN PROUZA CO SE POMOČÍVÁ DENNĚ,SPĚCHÁ OZNÁMIT TU ŠŤASTNOU ZPRÁVU ŽENĚ
   VÁCLAV ZASE V MIKULOVSKÉ OPÍJÍ SE S TCHÁNEM,UŽ SE VIDÍ NEJMÍŇ KAPITÁNEM

3.   VŠUDE V PARCÍCH VIDÍM ŠŤASTNÉ KAMARÁDY,
    JAK SE SEZNAMUJÍ S VOJENSKÝMI ŘÁDY,
    MEZI NIMA TAKÉ NOVÁK, NO TEN SE SKLENĚNÝM VOKEM,
    ZKOUŠÍ CHODIT POŘADOVÝM KROKEM.

4.   PODROUŠENÝ VIKTOR TANČÍ S HUGEM KANKÁN,
    VIKTOR BUDE SPOJAŘ A HUGO ZASE TANKÁN,
    A TEN JARDA CO BY NEDOKONČIL ANI OSMILETKU,
    HODIL PO MNĚ LÁHVÍ, SE ZVOLÁNÍM ZMETKU.

5.   NADARMO SI ŘÍKÁM, KARLE NEŠIL,JENOMŽE JÁ SE NA TU VOJNU TOLIK TĚŠIL,
    MARNĚ U ODVODU DOKTOROVI OBÁLKU JSEM DÁVAL,
    PREJ MĚ NEVEMOU, ŽE MAJÍ VELKEJ NÁVAL.

6.   JAK TO VYSVĚTLÍM SVÉ MILOVANÉ BLANCE,
    RÁDA SE CHLUBÍVALA, ŽE MÁ CHLAPCE BRANCE,
    MÁMA BUDE BREČET, TÁTA ROZDUPE MI HRAČKY,
    UŽ SE CHUDÁK TOLIK TĚŠIL NA ODZNÁČKY.    7. = 1.