Transponuj +1   Transponuj -1 C89

  *^ V Í T E J    Ddur Harcovnici       **0241
     C     F        C   F    G 
REF.:  VÍTEJ, TY KDO PŘICHÁZÍŠ, VÍTEJ, AŽ SEM K NÁM,
    C      F        C   G   C 
    SUNDEJ BOTY SVÉ A TRÁPENÍ, NECHOĎ, NECHOĎ DÁL.
    G      C     G        C 
1.   NABER VODY DO DLANÍ A ZVOLEJ Z PLNÝCH PLIC,
      F        C      G#     G 
    DÍK ZA VŠECHNO TO TRÁPENÍ, JÁ NECHCI NIKDY VÍC.  REF.:

2.   VEZMI SI CHLÉB A K NĚMU SŮL, TU VODOU ZAPÍJEJ,
    BUĎ VÍTÁN TY, KDO`S POUŠTÍ PLUL, ZNÁT PŘÍBĚH SVŮJ NÁM DEJ. REF.:

3.   TEĎ STAL SES BRATŘE JEDNÍM Z NÁS, TOŤ PÁNĚ TĚLO A KREV.
    TVOU RUKOU SEŽLÝ ZLATÝ KLAS, OCHRÁNÍ ČESKÝ LEV.   REF.: