Transponuj +1   Transponuj -1

    L A C I N Ý  V Í N O                  **0197
    C     EMI  AMI     D7 
REF1: -PO NOCI KRÁTKÉ A PO MILOVÁNÍ ZBYLO MI MÁLO,
                C G7          C 
    JEN HLAVA V DLANÍCH CO BOLÍ,TO JE TO LACINÝ VÍNO
    PO NOCI PLNÉ Z CIGARET KOUŘE BYLS JAKO TAJFUN A JÁ JAKO BOUŘE
    TO BOLÍ, TO JE TO LACINÝ VÍNO.
    E7                 AMI 
    TEĎ JENOM MATNĚ V HLAVĚ MI SVÍTÁ, ÚTRŽKY VEČERA VYTANOU
    E7                  DMI       F  G7 
    TAK JAKO STÉBLA SE TONOUCÍ CHYTÁ, HLEDÁM TVOU ADRESU NAPSANOU

1.   -NAPSALS JI SIRKOU VYPÁLENOU NA KRABIČKU CIGARET,
    ZPOLA PLNOU K RÁNU. PILO SE LACINÝ VÍNO.
    C   EMI AMI D7       G  C   EMI AMI  D7     G 
REF:  VEČERY FAJNOVÝ U LÁHVE LITROVÝ SE MILUJÍ NAMÁTKOU, HOLKY CO MÁLO VÍ
    E7        AMI     D7        G7 
    KDYŽ HLAVA POTOM BOLÍ RÁNO A SPÁT SE CHCE, JE NEDOSPÁNO,
    C    EMI AMI     D7 G7          C 
    VEČERY FAJNOVÝ TAK KONČÍVAJ, TO JE TO LACINÝ VÍNO. REF1: PO NOCI.

2.   +ADRESU NĚKDO VYNESL S KOŠEM,TAK VIDÍŠ HOLKA RÁZEM JE PO VŠEM
    TO BOLÍ, TO JE TO LACINÝ VÍNO.  REF: VEČERY ...