Transponuj +1   Transponuj -1

    D O B R O D R U Ž S T V Í  S  B O H E M  P A N E M   **0190
      AMI        G       F        E 
1.   JE PŮLNOC NÁDHERNÁ, SPÍ I LUCERNA, TYS MĚ OPUSTIL OSPALOU,
       AMI       G       F      E     AMI 
    TU V HLOUBI ZAHRADY, CÍTÍM ÚKLADY  S PÍŠŤALOU NĚKDO SEM KRÁČÍ.
    C      G       F       E 
REF:  HRÁ NÁRAMNĚ, KRÁSNĚ A NA MĚ TÍHA PODIVNÁ DOLÉHÁ
    C      G         F   E     AMI 
    HRA NÁRAMNĚ, ZNÁ MĚ, NEZNÁ MĚ, NĚHA A HUDBA AŽ K PLÁČI

2.   PAK NÁHLE POMALU SKLÁDÁ PÍŠŤALU, KROK A SLUŠNĚ SE UKLÁNÍ,
    JSEM RÁZEM ZTRACENÁ, CO TO ZNAMENÁ, ODKLÁDÁM STRACH A ON PRAVÍ.

REF:  PAN JMÉNO MÉ, MÁM UŽ RENOMÉ, PAN SE JMENUJI A JSEM BŮH,
    PAN, BŮH VŠECH STÁD, VÁS MÁ SLEČNO RÁD, JEN PAN JE PRO VÁS TEN PRAVÝ

3.   A RÁNO RANÍČKO, ACH MÁ PÍSNIČKO,PAN MI ZMIZEL I S PÍŠŤALOU,
    OD PANA PRO PÁNA, O VŠE OBRÁNA, OSPALOU NAJDE MĚ MÁTI

REF:  HRÁL A VE TMĚ KRÁSNĚ PODVED MĚ, KAM JSEM TO DALA OČI KAM.
    PAN, PĚKNÝ BŮH,JÁ TEĎ NAZDAŘBŮH, POČÍTÁM DAL A MÁ DÁTI.