Transponuj +1   Transponuj -1

    P A V A N A  Z A  1 0 ŠVESTKOVÝCH KNEDLÍKŮ HMI  **0189
    AMI    E AMI G C      DMI   E AMI 
1.   KDO V KNIHÁCH BÁDÁ DLOUZE CO K LÁSCE TŘEBA MÍT,
    TEN SOTVA VÍ, ŽE POUZE ZA RUKU STAČÍ VZÍT
     C       F   E  AMI DMI   E  AMI 
REF:  [:MÁŠ RUCE, CO CHTÍT VÍC,ZKUS LÁSKU Z DLANÍ PÍT:]

2.   TEN, KDO SVÁ ÚSTA HLÍDÁ, KDO SLOVA UVĚZNÍ,
    SÁM POZNÁ CO JE BÍDA, KDYŽ PÍSEŇ DRUHÝCH ZNÍ.

REF:  [:MÁŠ ÚSTA CO CHTÍT VÍC, SÁM VYJDI TÉ PÍSNI VSTŘÍC:]

3.   SMÍŠ VÁHAT JENOM CHVÍLI, ČAS LADÍ LOUTNU SVOU,
    BÁL KU KONCI SE CHÝLÍ, ZNÍ STRUNA ZA STRUNOU.

REF:  [:TVŮJ KROK JE VRATKÝ PRÁM,SVŮJ TANEC, KDYŽ TANČÍŠ SÁM:]