Transponuj +1   Transponuj -1

    T Y,  J Á  A  S T R O M               **0179
+       G     D    G  C    G      D  G 
1.   JÁ ŽIL JSEM JEDNOU V HORÁCH, JEN SÁM PŘES MNOHO LET,
       G     D G  C     G       D 
     JÁ MLUVIT SKORO ZAPOMNĚL, VŠAK CIT MÉ SRDCE HNĚT,
        C      G              D 
     JÁ K JÍDLU LESNÍ PLODY MĚL A PROKLÍNAL JSEM SVĚT,
      G     D  G  C    G  D7  G 
     AŽ JEDNOU OKO DOPŘÁLO MI DÍVKU UVIDĚT
2.  - BUĎ ZDRÁV MŮJ STARÝ SOUSEDE, JÁ ŽIJU V ÚDOLÍ,
    + MĚ PEPOU DOMA POKŘTILI, - A MĚ ZAS ROSALIE
    - ON POLKNUL NĚJAK NAPRÁZDNO, + JÁ MYSLEL NA VĚNO
    - ŘEK, + DOVOL ABYCH TI SMĚL ŘÍKAT KRÁSNÁ RŮŽENO,
3.  - MY PODEPSALI LÁSKU SVOU DO KŮRY STROMOVÝ,
     DO SRDCÍ JSME PAK VYRYLI JMÉNO SVÝ, JMÉNO TVÝ.
    + - A PŘÍSAHALI NA LÁSKU, ŽE MUSÍ POTRVAT,
       JAK TENHLE JAVOR STOLETÝ NA PLÁNI BUDE STÁT.
4.  - PAK ZÁHY ZPRÁVU ŠEPTALO SI CELÉ OKOLÍ,
     ŽE PŘIJDOU PÁNI S PŘÍSTROJI A STROMY POPÍLÍ
    +- PRÝ U PRAMENE ČUPR PRIMA PILA BUDE STÁT,
     DÍK ZATRACENEJM PROJEKTŮM I TEN NÁŠ JAVOR PAD
5.  + TEĎ ŽIJU ZASE V HORÁCH, RŮŽENA VE MĚSTĚ,
     MÁ NEJMÍŇ SEDM DĚTÍ A BALÍK VE VESTĚ,
     VZAL SI JI TEN STAŘEČEK, CO NEMÁ ŽÁDNEJCH SIL,
     CO ZA SVÝ TĚŽKÝ PRACHY U NÁS PILU POSTAVIL.