Transponuj +1   Transponuj -1

    R O M A N C E  1 6.  L É T A              **0175
    AMI       G       F         E 
1.   ŠLA PÍSKEM PLÁŽE ZÁŘÍCÍM, SLOVA BRAL JÍ Z ÚST VÍTR SÍLÍCÍ
      AMI      G      F    E     AMI 
    ŠLA PÍSKEM TOUHY A VÁHÁNÍ, BOSÁ DÍVENKA KRÁSNÁ JAK SVÍTÁNÍ,
    C          G    EMI 
REF:  ZNÁM TEN PÍSEK, TEN VÍTR, TU PLÁŽ,
         AMI  F     E 
    JSEM TVÁ TOUHA, JSEM TVÉ VÁHÁNÍ,
    C            G      EMI 
    JSEM TVÉ DĚTSTVÍ, TVŮJ SEN, TVOJE STRÁŽ,
         AMI  E     AMI 
    KTERÁ OHNÍČKY V OČÍCH TI CHRÁNÍ.
2.  JDOU PÍSKEM, VE VLASECH DÉŠŤ PRŮZRAČNÝ,
    SLOVA BRAL JIM Z ÚST VÍTR ZÁZRAČNÝ,
    JDOU PLÁŽÍ PRVNÍHO LÍBÁNÍ,BOSÉ DÍVENKY, KRÁSNĚ JAK SVÍTÁNÍ.
REF: ZNÁM TEN PŘÍLIV, CO SMYL STOPY TVÉ V PÍSKU ŠŤASTNÉHO ZPÍVÁNÍ,
    MÁVEJ DĚTSTVÍ A PŘEJ LÁSCE SVÉ,[: AŤ TI OHNÍČKY ZA VÍČKY CHRÁNÍ:]