Transponuj +1   Transponuj -1 B73

 *_  S T O V K Y  V L A K Ů                 **0162
    C              G7       C 
1.   DLOUHO JSEM ŽIL SÁM A NEMĚL KAM BYCH RUKOU SÁH,
    AŽ JSEM SE STAL ZNENADÁNÍ ZAMĚSTNANCEM DRAH,
    F     G7      C     C7 
    O NOCÍCH A O NEDĚLÍCH ŠRAŇKY STAHUJU
    NA ZPOCENÝ OKNA PRSTEM TOUHY MALUJU,
    C                G7    C 
    KDYŽ JE ČLOVĚK SÁM, TAK MNOHÉ SNÁZE POCHOPÍ.

    C7     F      G7     C 
REF:*^ TY STOVKY VLAKŮ CO TU JEZDÍ DOBŘE ZNÁM,
    ASPOŇ V TÝ NÁDRAŽÁCKÝ BOUDĚ NEJSEŠ SÁM,
         EMI         G 
    DO DÁLKY BĚŽÍ LESKLÝ PÁSY KOLEJÍ
          F      G7   C 
    ŽE JEDOU NĚKAM DOMŮ JE TVOU NADĚJÍ.

2.   NEPOSPÍCHÁŠ KDYŽ TĚ ČEKÁ JEN STUDENEJ PRÁH,
    ZAPRÁŠENÁ PETROLEJKA, ZE SAMOTY STRACH.
    CHTĚL BYS NĚKAM PŘES KOLEJE MEZI LIDI JÍT,
    JEN TAK V HADRECH OD OLEJE, DOBREJ POCIT MÍT.
    NEPOSPÍCHÁM I KDYŽ DÉŠŤ MI OČI ZAROSÍ REF: ...

3.   OSVĚTLENÝ VAGÓNY KDYŽ MÍHAJÍ SE TMOU,
    JEN PRO SEBE PONECHÁM SI PROSBU JEDINOU,
    ABY U TÝ BOUDY JEDNOU RYCHLÍK ZASTAVIL
    NAJEDNOU BYS NEBYL SÁM, I KDYŽ JEN NA PÁR CHVIL,
    O SVÝCH TOUHÁCH NĚKOMU BYS TAK RÁD POVĚDĚL  REF: ....