Transponuj +1   Transponuj -1

    O R I N O K O                      **0159
    AMI        C    AMI 
1.   ORINOKO, KDE LEŽÍ JEN STARÁ ZEM,
        E7           AMI 
    TICHÉ KOUTY V PRALESÍCH UŽ ČEKAJÍ,
         E7         AMI 
    STROMY STALETÉ, KDE PÍSNĚ ŠEPTAJÍ,
    ŘEKOU VZHŮRU PĚNOU BÍLÝCH PEŘEJÍ, KAŽDÁ MÍLE, KAŽDÝ DEN JE NADĚJÍ.
      C         AMI   DMI            AMI 
REF:  AŽ RÁNO ORINOKO ROZEZPÍVÁ A ZÁŘ SLUNEČNÍ SMYJE NOČNÍ CHLAD,
    JEN STÍN PRALESA ORCHIDEJE SKRÝVÁ A ČAS JE ZNOVU NA CESTU SE DÁT,
    F              DMI      E7 
    MŮJ ČLUN POKŘIK PTÁKŮ DOPROVÁZÍ, VSTŘÍC TAM,
                AMI 
    KDE V DÁLI NALEZNU SVŮJ CÍL.

2.   ORINOKO, K TVÝM PRAMENŮM MÍŘÍ ČLUN,
    TAM KDE KOLEM OHNĚ POSVÁTNÝ JE KRUH,
    STEZKY V PRALESÍCH OCHRÁNÍ DOBRÝ DUCH,
    ŠÍPEM VYSTŘELENÝM POZDRAVÍ TĚ DRUH,
    ZEMĚ PODÁ ČISTÉ VODY SVĚŽÍ VZDUCH   REF: ....