Transponuj +1   Transponuj -1 A62

    N O C  K R Á L O V N Y  K R I S T Ý N Y         **0147
    AMI        H    B     AMI 
1.   TY, CO SVOU VĚČNOU SAMOTU SLZAMA ZAPÍJÍŠ,
    AMI       H    B    H E 
    JE MÁLO LÁSKY NA SVĚTĚ A ŽEBRAT NEUMÍŠ,
    DMI        AMI     DMI   D#DIM E7 
    TY PATŘÍŠ K NIM CO TUHLE NOC NA POUŤ SE VYDAJÍ,
    AMI           H      B    AMI 
    JE JEJICH NOC, TĚCH LIDÍ NOC, CO LÁSKU HLEDAJÍ.

    AŽ VEČER PADNE DO POLÍ, ZASLECHNOU ZVONŮ HLAS,
    JE BÍLÁ TMA A BÍLÁ ZEM A DIVNEJ DIVNEJ ČAS,
    JEN VÍTR HOUFU POUTNÍKÚ NA CESTU VYHRÁVÁ,
    TU NOC KRÁLOVNA KRISTÝNA SVÝ DĚTI SVOLÁVÁ.
  G      AMI G          AMI 
REF:  ZVON UŽ VOLÁ, SNÍH LAMPU ZHASÍNÁ,
  F       AMI DMI D#DIM E7 AMI 
    Z DÁLKY VOLÁ, KRÁLOVNA KRISTÝNA.

2.   TAK TÁHNOU KOLEM MÝHO DOMU SLEPÍ POUTNÍCI,
    JDOU ZA TMY KOLEM MÝHO DOMU BÍLOU VÁNICÍ,
    JDOU ZA ŠTĚSTÍM A ZA LÁSKOU, JAK ZVONY V DÁLCE ZVOU
    A VÍTR JEJICH STOPY KRYJE DEKOU MRAZIVOU.

    PAK TMA SE BLESKEM ROZTRHNE A VÍTR PŮJDE SPÁT,
    TU VIDÍ ZÁMEK LEDOVEJ NAD OBLAKAMA STÁT,
    V TY CHVÍLI PRVNÍ Z POUTNÍKŮ USLYŠÍ Z NEBE SMÍCH.
    TEĎ LEŽÍ TIŠE, TICHOUNCE A V OČÍCH MAJÍ SNÍH.  REF: ZVON UŽ ...

3.   NOC KOUZEL, PLNÁ ZÁZRAKŮ SE K RÁNU NAKLÁNÍ,
    UŽ DOŠLI TAM, KAM LÁKALO JE ZVONŮ VOLÁNÍ
    JAK Z HLOUBI DOMU NAVEČER, KDYŽ DÍTĚ USÍNÁ,
    PŘICHÁZÍ TIŠE, TICHOUNCE KRÁLOVNA KRISTÝNA.

    ŠLA KOLEM MÝHO DOMU ŘADA SLEPÝCH POUTNÍKŮ,
    SNAD PŘED ROKEM, SNAD PŘED CHVÍLÍ JSEM VZALA ZA KLIKU,
    JE NOC KRÁLOVNY KRISTÝNY, UŽ SLYŠÍM ZVONY BÍT,
    VOLÁ KRÁLOVNA KRISTÝNA, JÁ TAKY MUSÍM JÍT. REF:ZVON UŽ ...