Transponuj +1   Transponuj -1

    N Á D R A Ž Í                       **0138
    C       G     AMI    C    G    AMI 
1.   ŠEDÝ DŮM DÁVÁ STÍN ZÁPRAŽÍ, TADY ČAS ZAPOMNĚL NÁDRAŽÍ,
      C    G      AMI   C        G    AMI 
    KOLEJE REZAVÝ, LETNÍ ZÁŘ ROZTAVÍ  TADY ČAS ZAPOMNĚL NÁDRAŽÍ,

2.   POSLEDNÍ STANICE, DÁL UŽ NIC,NA PERON VSTUPUJE MRÁZ A HIC,
    VÝPRAVČÍ VZPOMÍNÁ,JAK PŘIJELA DREZÍNA NA PERON VSTUPUJE MRÁZ A HIC

3.   NÁVĚSTÍ DÁVNO UŽ NEVĚSTÍ,NEJSOU TU ZPOŽDĚNÍ, NEŠTĚSTÍ.
    NOSIČ USNUL ZA STOLEM,PRAŽCE VONÍ KARBOLEM,NEJSOU TU,ZPOŽDĚNÍ,NEŠTĚSTÍ

4.   ČEKÁRNA NIKOHO NEČEKÁ,NIKDO SEM NEPŘIJEL Z DALEKA,
    PROČ BY SEM NĚKDO JEL,TADY VÍTR TRÁVU SEL,NIKDO SEM NEPŘIJEL ZDALEKA