Transponuj +1   Transponuj -1

    D Á L N I C E  Č Í S L O  5             **0132

    D       F#MI EMI  A7     D 
1.   ČASNĚ RÁNO MRHOLÍ,  NA DÁLNICI ČÍSLO 5,
             EMI   A7      D 
    JÁ MÍT KŘÍDLA SOKOLÍ, OBLETĚL BYCH CELÝ SVĚT
    MÍSTO KŘÍDEL NOHY MÁM, V SRDCI NADĚJI A CÍL,
    JEN SI MARNĚ VZPOMÍNÁM, KDE JSEM S TEBOU HOLKA BYL.

    F#MI      HMI     EMI  A7  D 
REF:  TO NÁM BYLO SEDMNÁCT, JEN SEDMNÁCT A PŮL ROKU,
    ŽIVOT TANČIL KOLEM NÁS A ZDÁL SE BEZ NÁROKŮ.

2.   SVĚT JE POŘÁD VELIKÝ, JAKO PLNÁ LÁHEV SNŮ,
    A JSOU NA NĚM CHODNÍKY, KTERÉ VEDOU K DOMOVŮM,
    KDYŽ SE NEBE USMÍVÁ, TO SE MI JDE MNOHEM LÍP,
    JEN SI ČLOVĚK VZPOMÍNÁ, JAK SI PŘÁL SVĚT OBEJÍT. REF: