Transponuj +1   Transponuj -1 C58

*2^  P Í S E Ň  O  Z V O N E C H              **0127

    C    G    C G C    G   C G 
1.   VYPRÁVĚJ MI TO ZNOVU, VŽDY MĚ TO DOJÍMÁ,
    C     G     AMI  F   C  G  C   G  C 
    JAK HEJNO PRAŽSKÝCH ZVONŮ ODLETÍ DO ŘÍMA, ODLETÍ DO ŘÍMA,
    F      C      G       C F   C G C 
REF:  DAM,DA,DAM,DAVA DAVA DAM,DAVA DAVA DAM,DAM DA DA .....

2.   A MEZI TÍM DO SVÉ SKŘÍŇKY, PETŘÍN UŽ ROVNÁ SI
    KVĚTINU KU KVĚTINĚ,SMARAGDY,TOPASY,SMARAGDY,TOPASY REF:...
OZVĚNY         *        *
3.   PO CESTĚ Z ITÁLIE,USEDNOU NA ŘÍMSE,
    VŽDYŤ MNĚ TAKY SRDCE BIJE*, KDYŽ DOMŮ VRACÍM SE*.