Transponuj +1   Transponuj -1

    P O C E S T N Ý                     **0124
    G      G7      C      G 
1.   JE TO CHŮZE PO TOM SVĚTĚ, KAM SE NOHA ŠINE,
    D     H7 EMI   C D        G 
    SOTVA PŘEJDEŠ JEDNY HORY, HNED SE NAJDOU JINÉ

2.   JE TO ŽIVOT NA TOM SVĚTĚ, ŽE BY ČLOVĚK UTEK,
    JEŠTĚ NEZAŽIL JSI JEDEN, UŽ MÁŠ DRUHÝ SMUTEK,

3.   COŽ JE PÁNŮM, TI VE VOZE SEDÍ PĚKNĚ V SUŠE,
    ALE CHUDÝ, TEN ZA NIMI V DEŠTI, V BLÁTĚ KLUŠE

4.   EJ CO JÁ DBÁM NA SVÉ POUTI NA PSOTY A SLOTY,
    JEN KDYŽ JÁ MÁM ZDRAVÉ NOHY, K TOMU DOBRÉ BOTY

5.   VŠAK NA PÁNY V KRYTÉM VOZE TAKY NĚKDY TRHNE
    JEDNOU SE JIM KOLO ZLÁME, JINDY VŮZ SE ZVRHNE

6.   A KROM TOHO, AŽ SVÉ POUTI PŘEJEDEM A PŘEJDEM,
    V JEDNÉ HOSPODĚ NA NOCLEH PÁN NEPÁN SE SEJDEM