Transponuj +1   Transponuj -1 A102

    Z A  S V O U  P R A V D O U  S T Á T          **0119
    AMI             G      AMI 
1.   MÁŠ VŠECHNY TRUMFY MLÁDÍ A RUCE ČISTÝ MÁŠ,
       DMI    AMI    E       AMI 
    JEN NA TOBĚ TEĎ ZÁLEŽÍ, NA JAKOU HRU SE DÁŠ,
        AMI       E             AMI 
REF:  MUSÍŠ ZA SVOU PRAVDOU STÁT, MUSÍŠ ZA SVOU PRAVDOU STÁT  2X

2.   UŽ VÍŠ, KOLIK CO STOJÍ, UŽ VÍŠ, CO BYS RÁD MĚL,
    UŽ OCENIL JSI KOMPROMIS A PÁRKRÁT ZAPOMNĚL   REF: ŽE MÁŠ...

3.   UŽ NEJSI ŽÁDNÝ ELÉV, CO PRVNĚ DO HRY VPAD,
    UŽ VÍŠ,JAK S KRÁLEM USTOUPIT, A JAK S NÍM DÁVAT MAT, REF:TAKHLE

4.   TEĎ PŘICHÁZÍ TVÁ CHVÍLE, TEĎ NAHRÁVÁ TI ČAS,
    TVŮJ SOK POSLUŠNĚ NEUHNUL A TY MU ZLÁMEŠ VAZ REF: NEMĚL ...

5.   TVŮJ POTOMEK CTÍ TÁTU, TY VŠTĚPUJEŠ MU RÁD
    TO HESLO, KTERÉ DOBŘE ZNÁŠ Z DOB, KDY JSI BÝVAL MLÁD 1.,REF: