Transponuj +1   Transponuj -1 A84

    S T A R Á  A R C H A                   **0116
    G D  G        D7   G      G   D   G 
REF1:  JÁ MÁM KOCÁBKU NÁRAM, NÁRAM, NÁRAM, KOCÁBKU NÁRAM, NÁRAMNOU  2X
1.   PRŠELO A BLEJSKALO SE SEDM NEDĚL, KOCÁBKU .....
    NOE NEBYL PŘEKVAPENEJ, ON TO VĚDĚL, KOCÁBKU ... REF1:
REF:  ARCHA MÁ CÍL, JE, ARCHA MÁ SMĚR,JE, PLAVÍ SE K ARARATU NA SEVER REF1:

2.  ŠEM,HAM A JAFET BYLI BRATŘI RODNÍ, NOE SI JE SVOLAL JEŠTĚ PŘED POVODNÍ
   KÁZAL JIM NALOŽITI PTÁKY, SAVCE, RYBY NECHTE, ZACHRÁNÍ SE SAMY HLADCE
                            REF:
3.  PŘIŠLA BOUŘE, ZLÁMALA JIM PÁDLA VESLA, TU PŘILÉTLA HOLUBICE SNÍTKU NESLA
   NA BŘEHU PAK VYLOŽILI NÁKLAD CELÝ, JEŠTĚ ŽE TU STAROU DOBROU ARCHU MĚLI
                            REF:
4.   KDYŽ PŘISTÁLI, VYLOŽILI NÁKLAD CELÝ, RYBY, SAVCI MNOŽITI SE NESTYDĚLI
  JENOM BRATŘI NEMĚLI SE KU MNOŽENÍ, TAK TO CHODÍ, KDYŽ NA LODI ŽENSKÁ NENÍ
                            REF: