Transponuj +1   Transponuj -1 B05

    D Á L, D Á L  T O U  V O D O U             **0115
    EMI C    EMI    H H7    EMI   H7 
REF:  DÁL, DÁL TOU VODOU, DÁL, DÁL TOU VODOU, BRATŘI
    EMI C    EMI    C7  EMI  AMI7 H7 F7 EMI 
    DÁL, DÁL TOU VODOU, NEŽ VÍTR VLNY KALNÉ ROZBOUŘÍ,
    EMI  C   G  D  G 
1.   BÍLÝ ZÁSTUP SPĚCHÁ DÁL, VÍTR VLNY KALNÉ ROZBOUŘÍ,
    EMI         C     G D  G 
    HNED V PATÁCH VOJSKO MÁ, KTERÉ VYSLAL KRÁL,
    VÍTR VLNY KALNÉ ROZBOUŘÍ   .... REF:

2.   BLESKŮ ZÁŘ NÁM SVÍTÍ TMOU, VÍTR VLNY KALNÉ ROZBOUŘÍ,
    KDO DOJDE K CÍLI, ZEM SPATŘÍ SVOBODNOU, VÍTR VLNY KALNÉ .... REF: