Transponuj +1   Transponuj -1

    T A M  K A M  C H O D Í  V Í T R  S P Á T      **0109
    A E       A  E   A E     C#MI F#MI 
1.   TAM, KAM CHODÍ VÍTR SPÁT, TAM JÁ CESTU ZNÁM,
    HMI E      F#MI E F#MI C#MI HMI    C# F7 
    TAM, KAM CHODÍ VÍTR SPÁT, V ÚDOLÍ SVŮJ DOMOV MÁM,
    TAM, KAM CHODÍ VÍTR SPÁT, TAM SVŮJ DOMOV MÁM,
                          C# E7 
    TAM, KAM CHODÍ VÍTR SPÁT, TAM I JÁ SE VRACÍVÁM

    A          F#MI E F#MI HMI        E7 
REF:  MĚSÍČNÍ GONG PO VĚTRU VOLÁ, MĚSÍČNÍ GONG SVÁ HEJNA SVOLÁVÁ
    A         F#MI E F#MI HMI      D       E D E7 
    TOMU KDO SÁM, SÁM SE TOULÁ, ZPÁTEČNÍ LÍSTEK PO VĚTRU POSÍLÁM

2.   TAM, KAM CHODÍ VÍTR SPÁT, TAM JÁ DOMOV MÁM,
    ZPÁTKY KAŽDÝ SE VRÁTÍ RÁD, ZPÁTKY KAM VÍTR ŠEL SPÁT