Transponuj +1   Transponuj -1

    M A L O V A N Ý  D Ž B Á N K U             **0108
    EMI      H7 EMI       H7 
1.   MALOVANÝ DŽBÁNKU Z KRUMLOVSKÉHO ZÁMKU,
    EMI H7 EMI AMI    EMI H7  EMI 
    ZNÁŠ TEN ČAS, DOBŘE ZNÁŠ TEN ČAS,
    KDY TU CHODSKÁ SKÁLA NA HRANICÍCH STÁLA,
    ZNÁŠ TEN ČAS, DOBŘE ZNÁŠ TEN ČAS,
    D        G         E7 
    DECH JABLONÍ A STŘÍBRNÉ PALIČKY JÍV,
    AMI   D7  EMI    D    C    H7 
    ZEM PROVONÍ A ZPÍVAJÍ SKŘIVANI DNES JAKO DŘÍV,
    EMI       H7 EMI     H7  EMI H7 C AMI H7 D7 
    MALOVANÝ DŽBÁNKU, DUHO NA ČERVÁNKU, SVÍTÁNÍ VÍTEJ NÁS
    G                D        G 
REF:  HEJ, JEN MI DUDÁČKU HREJ, PÍSEŇ TVOU A PTÁCI ROZNESOU,
    HEJ, JEN MI DUDÁČKU HREJ A JÁ VÁM JI POSÍLÁM

2.   MALOVANÝ DŽBÁNKU, NOC MÁ NA KAHÁNKU, ZLÁTNE DEN, ZVOLNA ZLÁTNE DEN
    ZTICHLY DÁVNÉ ZVĚSTI, MALOVANÉ ŠTĚSTÍ SÁM SI VEM, JEN SI KOUSEK VEM
    DECH JABLONÍ A LÉTA V NICHŽ DOZRÁVÁ LÁN
    ZEM PROVONÍ, TU ZEM, KTERÁ DĚTI ZVE K VESELÝM HRÁM
    MALOVANÝ DŽBÁNKU, DUHO NA ČERVÁNKU, SVÍTÁNÍ VÍTEJ NÁM, REF: