Transponuj +1   Transponuj -1 A47

    N Á R A M E K                      **0105

    C            F      C         G 
1.   JEJÉ,CHTĚL MI NÁRAMEK,JEJÉ,JEJÉ,JO ZLATÝ CHTĚL MI NÁRAMEK DÁT
    C             F 
    NESMÍM PRÝ SE S NÍM TOLIK, JE JÉ, JE JÉ,
      C     G         C 
    JO NESMÍM SE PRÝ SE S NÍM TOLIK BÁT

2.   JE JÉ, JÁ TEN NÁRAMEK, JE JÉ, JE JÉ, JO, DYCHTÍM JÁ TEN NÁRAMEK MÍT,
  MUSÍM PRÝ ČASTO V PŮLNOCI, JE JÉ, JE JÉ, JO, ZA NÍM, PRÁVĚ V PŮLNOCI JÍT.
    G         C       G           C 
REF:  PŮL ÚPLŇKU TOULAVÝ MRÁČEK SKRYL, JÁ POTICHU PŘEŠLA JSEM PRÁH,
    F             C 
    ZVON ZBLOUDILÝCH TELÁTEK V DÁLCE BIL,
    D7           G 
    VTOM NĚKDO MI PO RUCE SÁH

3.   JE JÉ, MÁM UŽ NÁRAMEK, JE JÉ, JE JÉ, PRÝ NESMÍM UŽ VÍCE NÁRAMKY CHTÍT
    NESMÍM, MÁM TO SOUŽENÍ, JE JÉ, JE JÉ,KDYŽ DYCHTÍM STÁLE VÍCE JICH MÍT