Transponuj +1   Transponuj -1 A95

    Z L A T Á  K L E C                  **0104
        A    D A      A+   D6E7 
1.   TVŮJ STÍN MNE DOPROVÁZÍ, MÁM KONÍ SEDM PÁRŮ
    A AMAJ7   A7     HMI DMI   E7 
    SÍŇ VZÁCNÝCH DARŮ, VŠAK LÁSKA TVÁ MI SCHÁZÍ

2.   MÁM VŠECHNO CO SE MI ZLÍBÍ, MÁM KOČÁR,SVŮJ DŮM S PARKEM
    VÍŠ, S KAŽDÝM DÁRKEM, TVÁ LÁSKA VÍC MI CHYBÍ

3.   MÁM KVĚTŮ PLNÉ VÁZY, MÁM VZÁPĚTÍ OČ STOJÍM,
    KRÁSNĚ SE STROJÍM, VŠAK LÁSKA TVÁ MI SCHÁZÍ

4.   TAK MÁLO ŽE SNŮ ZBÝVÁ, MŮJ SVĚT NÁDHERNÝCH VĚCÍ
    STÁVÁ SE KLECÍ, KDE SLAVÍK NEZAZPÍVÁ

5.   CHLAD NOCÍ STŘÍDÁ DENNÍ,I VZPOMÍNKY MNĚ ZEBOU
    TOUŽÍM BÝT S TEBOU, VŠAK LÁSKA TVÁ TU NENÍ  6.=1.