Transponuj +1   Transponuj -1

    B L U E S  O P U Š T Ě N Ý  P O S T E L E     **0101
    C            G 
1.   BLUES OPUŠTĚNÝ POSTELE,BLUES ZNAMENAJÍCÍ SMUTEK
    F            C    G 
    VZPOMÍNKY JAKO ZBĚSILÉ VRACEJÍ KAŽDÝ DOTEK.

2.   BLUES USTLANÉHO POLŠTÁŘE, BLUES SLOŽENÝ BÍLÝ DEKY,
    SAMOTA KŘIČÍ DO TVÁŘE, DVA LÍSTKY DO DISKOTÉKY.

3.   BLUES PRÁZDNÝCH HRNKŮ OD KÁVY, BLUES ZVĚTRALÉHO VÍNA
    NECHCI SI SÁM LEHAT DO TRÁVY, BYLA TO MOJE VINA.

4.   BLUES SMUTNÝCH ZUBNÍCH KARTÁČKŮ, BLUES ZAPOMENUTÝCH SPONEK,
    SLEPENÁ FOTKA V RÁMEČKU VYČKÁVÁ NA TVŮJ ZVONEK    1.;4.