Transponuj +1   Transponuj -1

    T Y  S L Z Y  D Á V N O  V P I L A  T R Á V A    **0086
    AMI             G           AMI 
1.   UŽ V DĚTSTVÍ MÍVAL JSEM TEN SVÍZEL,ŽE RÁD JSEM SE PRAL
    AMI          G         AMI 
    RÁNY JSEM DÁVAL RÁNY SKLÍZEL A ŠRÁMŮM SE SMÁL
    C            G 
    PAK ZAČLI ŘÍKAT ŽE JSEM VÝTRŽNÍK A RVÁČ
    DMI          E 
    A JÁ MĚL PŘITOM MÁLEM NA KRAJÍČKU PLÁČ
    AMI           G         AMI 
    ZDARMA VŠAK MÍR JSEM NENABÍZEL A TAK TO ŠLO DÁL

2.   POTKAL JSEM DÍVKU V TŘETÍM JÁRU A V TÉ JSEM SE ZHLÍD
    KDYŽ KLUCI HRÁLI O NI ČÁRU,JÁ ŠEL JSEM JE ZBÍT
    A ONA PRÝ ŽE S RVÁČEM NECHCE ZTRÁCET ČAS
    TAK JSEM SVOU PRVNÍ LÁSKU PROHRÁL,VEM TO ĎAS
    F          G   F        G 
REF:  TY SLZY DÁVNO VPILA TRÁVA,CO JEDNA PROHRA ZNAMENÁ
    F          G   E 
    TY SLZY DÁVNO VPILA TRÁVA A HLEĎ I TEĎ JE STÁLE STEJNĚ ZELENÁ

3.   PAK DĚTSKÉ RVAČKY ZVOLNA ŘÍDLY,KŘIK MÍJEL MŮJ PRÁH
    A DRAVČÍ MLÁDĚ MÁCHLO KŘÍDLY,KDYŽ DO STRUN JSEM SÁH
    MNĚ STRUNY NA HMATNÍKU DÁL JEN BYLY VŠÍM
    A CO JSEM DALŠÍCH LÁSEK PROHRÁL KVŮLI NIM
REF:  TY SLZY DÁVNO VPILA TRÁVA,VŽDYŤ JSEM TU ZMOUDŘEL MEZITÍM
    F          G    AMI 
    TY SLZY DÁVNO VPILA TRÁVA, JÁ VÍM
    F            G   F           G 
    TAK SBOHEM LÁSKO A BUĎ ZDRÁVA,CO JEDNA PROHRA ZNAMENÁ
    F           G  E 
    TY SLZY DÁVNO VPILA TRÁVA A HLEĎ I TEĎ JE STÁLE STEJNĚ ZELENÁ

4.   NEMĚJ MI ZA ZLÉ TY TAM V DÁLI,ŽE RÁD JSEM SE PRAL
    SNAD MI TY BOULE ZA TO STÁLY I TREST ZA TO STÁL
    TÍM VĚTŠÍ LÁSKU,VĚTŠÍ VÍRU DNESKA MÁM
    A CO TY DALŠÍ KTERÉ DÁVNO JSOU TYTAM
    TY NĚKDY ZÁBLY,NĚKDY HŘÁLY [:A ŽIVOT ŠEL DÁL:] A ŽIVOT JDE DÁL