Transponuj +1   Transponuj -1

*2^    M Á L O  M Ě  Z N Á Š   [D]            **0082

    C        F         C 
REF:  MÁLO MĚ ZNÁŠ,JEN MÍSTY TI SVÍTÁ, ŽE RÁD BYCH BYL SÁM
    F            C 
    A PTÁŠ SE PROČ,PTÁŠ,TAK MÁLO MĚ ZNÁŠ

    C 
1.   LÁKÁ MĚ V MAPÁCH TĚCH PÁR BÍLÝCH MÍST
    F           C 
    S ŽÍZNÍ BYCH ŠLAPAL A NETOUŽIL JÍST
    C 
    VSTÁVAL BYCH,PADAL,VŽDYŤ V KNÍŽKÁCH TO MÁŠ
        F           G    C 
    TY KDYŽ MÁŠ MĚ TAK RÁDA, PROČ MÁLO MĚ ZNÁŠ

    DÁL TOUHU HLADÍM A SVÉ SLIBY TÉŽ
    SLÝCHÁM JAK RADÍ MI VSTÁVEJ A BĚŽ
    PŘES BÍLÁ MÍSTA BĚŽ KŘÍŽEM KRÁŽ
    BUĎ SI VÍC NEŽ JEN JISTÁ ŽE MÁLO MĚ ZNÁŠ

    JAK ŘÍCT SVÝM SLIBŮM KDYŽ ZDVÍHAJÍ HLAS
    STĚŽÍ SE HÝBU A NEMÁM UŽ ČAS
    KŘÍDLA SNŮM STŘÍHÁ TA TVÁ NĚŽNÁ STRÁŽ
    VRÁSKA VÍC JE NEŽ RÝHA, JAK MÁLO MĚ ZNÁŠ