Transponuj +1   Transponuj -1

    S V É  B A N J O  O D H A Z U J I  V  D Á L [Ddur]    **0074
*2^   C     G     C C7 F    G      C
1.   SVÉ BANJO ODHAZUJI V DÁL,TAM NĚKAM DO CHOMÁČŮ TRÁVY
    C     G     AMI  F    G    C 
    VERŠE,JEŽ JSEM TI POVÍDAL,ZÍTRA TI SAMO DOVYPRÁVÍ
    SVÉ BANJO ODHAZUJI V DÁL,AŤ S TEBOU ZŮSTANE PROZATÍM
    ABYCH SE O TEBE NEBÁL,NEŽ SE ZPÁTKY ZASE VRÁTÍM

 C C# D G         C        G  D   G 
REF:  VŽDYŤ DVA ROKY MOŽNÁ NĚKDY ZNAMENAJÍ VÍC NEŽ 20 LET
    G         C 
    TO SE POTOM POZNÁ,CO V SOBĚ LIDI MAJÍ
    G       D      G  G7 
    DEJ SI PROTO NA NICH ZÁLEŽET

    JÁ CHTĚL BYCH ZPÍVAT DO RÁNA O VŠEM CO JSEM SI KDYSI PŘÁL
    A PROTO V PÓZE CYRANA SVÉ BANJO ODHAZUJI V DÁL