Transponuj +1   Transponuj -1

    N E B E Š T Í  J E Z D C I        **0067
      DMI          F 
1.   PO ZASMUŠILÉ PUSTINĚ JEL STARÝ HONEC KRAV
      DMI           AMI 
    DEN TEMNÝ BYL A ŠEVELIL JEN VÍTR V STÉBLECH TRAV
      DMI 
    TU HONEC K NEBI POHLEDĚL A V HRŮZE ZŮSTAL STÁT
       B             DMI 
    KDYŽ Z ROZERVANÝCH OBLAKŮ VIDĚL STÁDO KRAV SE HNÁT
    DMI  F     DMI  B    GMI  DMI 
REF:  JIPIJA-A JIPIJAJOU,TO PŘÍZRAKY TÁHNOU TMOU

    TEN SKOT MĚL ROHY Z OCELE A OČI KRVAVÉ
    A NA BOCÍCH MU PLÁPOLALY CEJCHY ŘEŘAVÉ
    A OBLOHOU SE NESLO JEJICH KOPYT DUNĚNÍ
    A ZA NIMI JELI HONÁCI AŽ K SMRTI ZNAVENÍ

    TI MUŽI BYLI ZSINALÍ A KALNÝ MĚLI ZRAK
    A MARNĚ STÁDO STÍHALI JAK MRAČNO STÍHÁ MRAK
    A PROUDY POTU SMÁČELY JIM TVÁŘ A KOŠILI
    A STARÝ HONÁK USLYŠEL JEJICH JEKOT KVÍLIVÝ

    TU JEDEN Z NICH SE ZASTAVIL A PRAVIL POZOR DEJ
    SVOU DUŠI HŘÍCHU UVARUJ A ĎÁBLU ODPÍREJ
    BYS NEMUSEL SE VĚČNĚ VĚKŮ TADY S NÁMI ŠTVÁT
    A NEKONEČNOU PRÉRIÍ TAHLE STÁDA S NÁMI HNÁT