Transponuj +1   Transponuj -1

    N Á H R O B N Í  K Á M E N               **0066
    D      HMI   D    E 
1.   KDYŽ PŮJDEŠ PO CESTĚ KDE RŮŽE VADNOU,
           D  G   D 
    KDE ROSTOU STROMY BEZ LISTÍ
    TAK DOJDEŠ NA MÍSTO, KDE TVÝ SLZY SPADNOU
    NA HROB, CO NIKDO NEČISTÍ

2.   JEN STAREJ ROZBITEJ NÁHROBNÍ KÁMEN,ŘEKNE TI, KDO UŽ NEMOH DÁL
    TAK SEPNI RUCE SVÝ A ZAŠEPTEJ ÁMEN,AŤ UŽ JSI TULÁK NEBO KRÁL

3.   DŘÍV DĚVČE CHODILO S KYTICÍ RŮŽÍ,ROZDÁVAT LIDEM ŠTĚSTÍ A SMÍCH
    OČI JI MALOVAL SÁM BŮH ČERNOU TUŠÍ,POD JEJÍM KROKEM TÁL I SNÍH

4.   VŠEM LIDEM DÁVALA NÁRUČÍ PLNOU, SÁZELA KYTKY PODÉL CEST
    JEDNOU VŠAK ZMIZELA A JAKO KDYŽ UTNE,PŘESTALY RŮŽE NÁHLE KVÉST

5.   PAK JSEM JI UVIDĚL UBOHOU VÍLU,NA ZVADLEJCH KVĚTECH VĚČNĚ SNÍT
    VŠEM LIDEM ROZDALA SVOU LÁSKU A SÍLU,AŽ SAMA DÁL NEMOHLA JÍT

6.   TAK JSEM JI POSTAVIL NÁHROBNÍ KÁMEN,A ČERSTVÉ RŮŽE JSEM TAM DAL
    PAK JSEM SE POMODLIL A ZAŠEPTAL ÁMEN A SVOJI PÍSEŇ TU JSEM JÍ HRÁL