Transponuj +1   Transponuj -1 A72

    P O L E  S  B A V L N O U               **0065
      C            C7         F    C 
1.   [:PANE MŮJ CO V NEBI JE TVŮJ DŮM MÁ MÁMA MŮJ ŽIVOT DALA KATŮM
                G 
    KATŮM MÝM V POLÍCH S BAVLNOU:]
REF:  DEN ZA DNEM KŮŽE ZNÁ BIČ KATŮ VIDÍŠ JEN ČERNÝ ZÁDA BRATRŮ
    JAK TAM JDOU V POLÍCH S BAVLNOU
    TO CO ZNÁŠ TY V LOUISIANE ČERNÝ ZÁDA ZNAJ I V TEXASCANĚ
    I TAM JSOU V POLÍCH S BAVLNOU
2.   JÁ VÍM BRZY MUSÍ PŘIJÍT SOUD ČERNÝ ZÁDA PRÁVA NA NĚM VYHRAJOU
    BOŽÍ SOUD V POLÍCH ...
3.   CHTĚL BYCH JÍT NA POTEM VLHKÝ LÁNY,TAK ŘEKNI PANE MŮJ
    "ČERNÝ ZVON HRANY ", KATŮM SVÝM V POLÍCH ...
4.   MĚJ MŮJ PANE CO V NEBI JE TVŮJ DŮM MOU DUŠI KDYŽ ŽIVOT PATŘÍ KATŮM,
    KATŮM MÝM, V POLÍCH S BAVLNOU.