Transponuj +1   Transponuj -1 B11

    D U H A   HMI                     **0063
    AMI         DMI 
1.   PRODÁVAJÍ TADY DUHU,DÍVCE Z NÍ CHCI DÁTI STUHU
    E                        AMI 
    VE FRONTĚ TU MUSÍM STÁT, SNAD UŽ BUDOU BRZY OTVÍRAT
    VE FRONTĚ NA DUHU ČEKÁM, TAKŽE ŽÍZNÍ PŘÍMO LEKÁM
    KDYŽ TU PŘIJDE ŇÁKEJ CHLAP, PŘEDE MNE SE ZAČNE DRZE CPÁT
    AMI 
REF:  PROMIŇTE MI, POSPÍCHÁM A NEMÁM VŮBEC ČAS
    SLYŠÍTE CO POVÍDÁM,PUSŤTE MĚ PROSÍM VÁS       DMI    E
    CO NA MĚ TAK KOUKÁTE KÉŽ VZAL BY SI VÁS ĎAS, JDĚTE DÁL, JDĚTE DÁL

2.   PŘÍLIŠ DLOUHO UŽ TU STOJÍM,NEJMÍŇ 10 DLOUHÝCH HODIN
    HORKO JE A ŽÍZEŇ MÁM, NECHTE MĚ BÝT,TO VÁM POVÍDÁM
    TOHLE JSEM MU ŘEKL V DOBRÉM, ON VŠAK POŘÁD HONEM, HONEM
    A ŽE JSEM MU V CESTĚ STÁL, DOKOLA MLEL SVOJI POŘÁD DÁL REF:

3.   NÁDIVO CO NA MĚ KŘIČÍŠ,KOUKEJ AŤ HNED RYCHLE ZMIZÍŠ
    NEPŘEJ SI ABYCH TĚ VZAL A VE VZDUCHU S TEBOU ZAMÁVAL
    A)NÁDIVO CO NA MĚ KŘIČÍŠ,KOUKEJ AŤ HNED RYCHLE ZMIZÍŠ(MELODIE=REF)
    B)PROMIŇTE MI POSPÍCHÁM ....PROSÍM VÁS
    A)NE-PŘEJ SI A-BYCH ....   A VE VZDUCHU ...ZAMÁVAL
    B)  NE-PŘEJ SI A-BYCH    A VE VZDUCHU ...ZAMÁVAL