Transponuj +1   Transponuj -1

    A S C A L O N A                     **0058
    C           G7 
1.   TÁBORÁK ZVOLNA ZHASÍNÁ,OSADA UŽ JDE SPÁT
    D7         G 
    KYTARA TIŠE DOZNÍVÁ,DO DUŠE PADÁ CHLAD
    STAŘIČKÝ ŠERIF UŽ LÍNĚ RUKU PO LÁHVI VZTÁH
    PISTOLE CHOVÁ NA KLÍNĚ,BROUKÁ SI V TEMNOTÁCH

    G        C       F      C    D7     G 
REF:  KDYŽ JSEM BYL MLÁD,BÝVALA ASCALONA NEJHEZČÍ OSADOU,KTEROU JSEM ZNAL
    G     C       F      C    G      C 
    JAK ČASTOKRÁT HÝŘILA ASCALONA DIVOKOU NÁLADOU JEŽ BŮH NÁM PŘÁL
    C7     F         C    C7   F    EMI    G 
    VŠAK SLÁVĚ PISTOLÍ UŽ ZVOLNA DOZVÁNÍ A LESEM NEHLUČÍ TO VLČÍ VOLÁNÍ
          C       C7  F      C      G   C  
    JÁ PŮJDU SPÁT,VŠAK VLAJKA ASCALONY MUSÍ NAD MÝM HROBEM NAVĚKY VLÁT

2.   VYSCHLY UŽ LÁHVE NA STOLE,POHASL OHŇŮ ŽÁR
    ŠERIF SVÉ TĚŽKÉ PISTOLE POVĚSIL NA STOŽÁR
    NA VLAJKU SMUTNĚ SE DÍVÁ, KYTARU POHLADÍ
    A JEHO HLAVA ŠEDIVÁ VZPOMÍNÁ NA MLADÍ  REF: