Transponuj +1   Transponuj -1

    O H R A D A                       **0054
    C            F       G          C 
1.   OHRADA SE TÁHNE KRAJEM BŮH VÍ KAM,MÉ STÁDO UŽ NECHCE DÁLE JÍT
    C            F     G         C 
    ŽÍZNÍM A V LÁHVI JENOM DOUŠEK MÁM,NEVÍM,CO ZÍTRA BUDU PÍT
    C7              F 
REF:  SLUNCE ŽÁR K ŠÍLENSTVÍ UŽ MĚ DOHÁNÍ
    FMI             C 
    ČERT ABY VZAL TU ZATRACENOU PLÁŇ
    C7            F 
    JEN VÍTR ZNÁ MÉ OSAMĚLÉ VOLÁNÍ
    C         G          C 
    [ZPÍVÁM SI O STÍNU, KTERÝ BY BYL JAKO DLAŇ ]
    C                   C7   F  FMI 
    KOLEM OBLAKA PRACHU A JÁ TOUHU JEDINOU MÁM, DOMŮ
    C         G         C 
    ZPÍVÁM SI O STÍNU,KTERÝ BY BYL JAKO DLAŇ

2.   OHRADA SE TÁHNE KRAJEM BŮH VÍ KAM A KOVBOJ, TEN MŮŽE JENOM SNÍT
    PROČ PLÁNÍ NA KONI JEZDÍ SEM A TAM, KDYŽ HORKEM NEMŮŽE ANI KLÍT REF: