Transponuj +1   Transponuj -1

    K D Y B Y  S I S  O Č I  V Y P L A K A L A      **0045
    G         EMI  C      D 
1.   KDYBY SIS OČI VYPLAKALA A JAKO MOŘE BYL TVŮJ ŽAL
    HMI     EMI    C      D 
    NIKOMU TÍM NEPOMŮŽEŠ, ŽIVOT PŮJDE DÁL
    G         G7      C         CMI 
    NA SLZY VŽDYCKY JE MOC BRZY A JENOM SLABOCH BY JICH DBAL
    G       EMI     C   D  G 
    NÁŘKEM PLANÝM MÁLO ZMŮŽEŠ,ŽIVOT PŮJDE DÁL

2.   NEVĚŘ ŽE ZRADA NEPŘEBOLÍ,TEN ZÁZRAK UŽ SE STOKRÁT STAL
    AŤ SE TRÁPÍŠ PRO COKOLI, ŽIVOT PŮJDE DÁL
    I PRO TVÉ OČI MOJE MALÁ ČAS DÁVNO LÉK SVŮJ UCHYSTAL
    KDYBY SIS JE VYPLAKALA, SLEPÝ BYCH TU STÁL