Transponuj +1   Transponuj -1 A45

    N A D  V O D O U  S V Í T Á             **0027
    C        F     C             G 
REF:  NAD VODOU SVÍTÁ,ZÁVOJ MLHY PADÁ RÁNO ČERNÝ STÍNY ZAHÁNÍ
        C C7 F       C   C       G    F C 
    PÍSNÍ TĚ VÍTÁ BLÁZEN KTERÝ HLEDÁ DÍVKU KTEROU LÁSKOU OMÁMÍ

    C      C7   F      C              G 
1.   DLOUHÝ ROKY ČEKÁM A LET MI PŘIBÝVÁ ZAČÍNÁM SE O SVŮJ ROZUM BÁT
           C7    F       C 
    RÁNO V POLÍCH SEDÁM,KDE SKŘIVAN ZAZPÍVÁ
    C      G      F C 
    SÁM SOBĚ SE MUSÍM NĚKDY SMÁT   REF:

2.  PŘIŠLA S PRVNÍM VÁNKEM,KDYŽ ZAČAL ŠEŘÍK KVÉST,ÚNAVOU MI KLESLA V NÁRUČÍ
   SPALA TICHÝM SPÁNKEM A NECHALA SE NÉST, A MNĚ S NÍ SPADLO NEBE DO OČÍ
                                    REF: