Transponuj +1   Transponuj -1

    S L I B  M I  D E J                  **0016
    C     E          AMI 
1.   SLIB MI DEJ, ŽE MĚ BUDEŠ ZASE RÁDA MÍT
    F   G        C      F   G    F    C 
    MÁM V SRDCI ŽÁR, CHCI JISTÝ BÝT, ŽE MÝLÍM SE, JEN SLIB MI DEJ
2.   NEVÍM, MOŽNÁ ŽE MĚ NECHCEŠ ZNÁT UŽ VÍC
    MOJE SLZY BRÁNÍ VÍCE ŘÍCT,JEN SLIB MI DEJ, VÍC NEMUSÍŠ
       E   AMI  G  F     G      C 
    REF: PŘÍZEŇ TVOU UŽ SNAD JINÝ ZÍSKAL, CO JÁ VÍM
       E     AMI   F       G      C 
        SNAD TEN, VČERA JÁ JSEM TĚ V DÁLI VIDĚL S NÍM
3.   SLIB MI DEJ,MOŽNÁ ŽE SE MÝLÍM KÉŽ BY JEN
    MOŽNÁ ŽE TO BYL JEN PRÁZDNÝ SEN RÁD UVĚŘÍM, JEN SLIB MI DEJ