Transponuj +1   Transponuj -1 A97

    V E Ď  M Ě  D Á L  C E S T O  M Á          **0013

    D       HMI     A       G      D 
1.   NĚKDE V DÁLCE CESTY KONČÍ,KAŽDÁ PRÝ VŠAK CÍL SVŮJ SKRÝVÁ
    D       HMI        A           G     D 
    NĚKDE V DÁLCE KAŽDÁ MÁ SVŮJ CÍL, AŤ JE PÁR MIL DLOUHÁ, NEBO TISÍC MIL

          D     A     HMI    G 
    REF: VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ,VEĎ MĚ DÁL,VŽDYŤ I JÁ
          D         A      G    D 
      TAM KDE KONČÍŠ,CHTĚL BYCH DOJÍT,VEĎ MĚ DÁL,CESTO MÁ

2.   CHODÍM DLOUHO PO VŠECH CESTÁCH, VŠECHNY ZNÁM JE, JEN TA MÁ MI ZBÝVÁ
    JE JAK DÍVKY, CO JSEM MĚL TAK RÁD,PLNÁ ŽÁRU BÝVÁ,HNED ZAS SAMÝ CHLAD
                               REF:
        HMI    A     D 
        PAK NA PATNÍK POSLEDNÍ NAPÍŠU KŘÍDOU
        G      D        A 
        JMÉNO SVÉ A POD NĚJ ŽE JSEM ŽIL HROZNĚ RÁD
        HMI        C 
        PÍSNĚ MÉ CO MI V KAPSÁCH ZBYDOU
        G       D        A        A7 
        DÁM SI BANDOU CVRČKŮ HRÁT A PŮJDU SPÁT,PŮJDU SPÁT  REF: